Høstkonferanse 2023

8. til 9. november i Ålesund.

Foredrag publisert

Velkommen til årets høstkonferanse på Quality Hotel Waterfront i Ålesund!

 

Det legges opp til et spennende og innholdsrikt program og årets to hovedtemaer er "ombruk" og "skvisen". Program er lagt ut, med forbehold om endringer. 


DELTAKERPRISER:

Konferanse 8. til 9. november med overnatting, lunsj begge dager og festmiddag m/drikke 8.november, kr 4400 eks mva.
Konferanse 7. til 9. november, som punkt 1 og i tillegg middag 7. november, kr 5500 eks mva.
Dagpakke med lunsj enten 8. eller 9. november, kr 1900 eks mva.
Dagpakke med lunsj og festmiddag 8. november, kr 2600 eks mva.
Det er kun drikke til festmiddag som dekkes av forumet. All annen drikke eller annet som settes på rommet må den enkelte dekke selv før avreise. 

 

Påmelding er bindende og siste frist er mandag 16. oktober!
NB!! Utvidet frist ut uke 42! 

Ved påmelding etter fristen, påløper gebyr på kr 1000,- 

Ikke nøl - meld deg på i dag!

 

PÅMELDING HER

Deltakerliste 


Publisering foredrag:

Klikk på tittel til hvert enkelt foredrag for å se presentasjonen:

"Fra søppel til shopping" Karen Tømte - ReSirkula

"BrukOm i Trondheim - ombruk satt i system" Tone Pettersen Olden

"Hvordan får vi ombruk til å bli det naturlige førstevalget i byggebransjen?" Maria Harbo Dahle

"Ombruk i praksis - fra avfall til ny fasade" Synne Ingebrigtsen og Marie Hallaren

"Muligheter og utfordringer ved ombruk i byggebransjen" Thomas B Foyn

"Europeisk avfallsbørs" - digital handelsplattform for omsetning av sekundære råvarer. Torbjørn Leidal. 

DAG 2:

"Skvisen mellom krav og muligheter for kommunale aktører" Svein Kamfjord

"Store krav og ambisjoner for avfallsbransjen - men er det realistisk og er vi villige til å betale? " Hans Olav Myklebust

"I klem mellom politikk og forventninger: Refleksjoner om avfallsbedriftenes handlingsrom" Jan Erik Larsen

"Informasjon fra Statsforvalteren" Gunnhild Liva Austvoll

"Hva må til for at vi skal nå kommende gjenvinningsmål for plastemballasje?"Kristian Nordby

"Ombruk sin plass i jungelen av miljøsertifiserings- og støtteordninger" Henrik Tryggestad Koi

 

Konferansen sponses av: Biobag, NTM trailer og tipp, Sirkel og EnviroPac

 

 

 

Program