Foredrag

Foredrag

fra årsmøtet 15. april

- CO2 avgiften

- Rekruttering 

Refleksjoner rundt CO2 avgiften som kom og forsvant

ved Richard Nilsen fra Tafjord Kraftvarme.

Rekruttering lokalt i avfallsbransjen

ved Espen Høidal fra Møre Miljøsanering.