Organisering

Årsmøtet, styret og sekretariatet

Årsmøtet velger leder, nestleder, øvrige medlemmer samt vararepresentanter til styret. Styret består av tilsammen 9 medlemmer. Forumets leder er fast medlem og leder av styret.

De som velges inn i styret må være ansatt hos et medlem av forumet. Styret skal bestå av representanter fra både offentlig og privat virksomhet og ha et balansert forhold mellom kvinner og menn.

Styret har ansvaret for at forumet skal ha et sekretariat. Sekretariatet skal ivareta forumets daglige virksomhet. Det opprettes skriftlig avtale om sekretariattjenester. Sekretariatets timeantall tilpasses forumets behov og økonomi. P.t. er det Nordveggen AS som har sekretariatet. Sekretær er Ingrid Heinåli.

 

Styrets sammensetning 2024 - 2025

Leder - Frode Erlandsen (RIR IKS)
E-post: frode.erlandsen@rir.no

Nestleder - Kari M Moen Volle (JO Moen Miljø AS)
E-post: kari@jo-moen.no

 

Øvrige styremedlemmer:

Espen Høidal (Møre Miljøsanering AS) 

E-post: espen@moremiljo.no

 

Natalie Østrem (ÅRIM AS)

E-post: natalie.ostrem@arim.no

 

Trine Myrland (Vestnes Renovasjon)

E-post: trine@vestnes-renovasjon.no

 

Martine Holm (SSR)

E-post: martine@reinhaldsverket.no

 

Brith Renee Stafne (Remidt) 

E-post: brith.stafne@remidt.no

 

Odd Willy Sakshaug (Franzefoss avd Kristiansund)
E-post: odd.willy.sakshaug@franzefoss.no

 

Ole Busengdal (EnviroPac)

E-post: ole.busengdal@enviropac.no

 

1. vara - Øyvind Amdam (Retura Søre Sunnmøre)
E-post: oyvind.amdam@retura.no

 

2. vara: - Hans Peter Eidseflot (VØR IKS)

E-post: hans.peter@vor.no