Organisering

Årsmøtet, styret og sekretariatet

Årsmøtet velger medlemmer til styret, leder, nestleder og vararepresentanter til styret, med unntak av representanten for Fylkesmannen, som utnevnes av denne. Styret består av tilsammen 9 medlemmer. Forumets leder er fast medlem og leder av styret.

De som velges inn i styret må være ansatt hos et medlem av forumet. Styret skal bestå av representanter fra både offentlig og privat virksomhet og ha et balansert forhold mellom kvinner og menn.

Styret har ansvaret for at forumet skal ha et sekretariat. Sekretariatet skal ivareta forumets daglige virksomhet og lokaliseres til administrasjonen hos en av kommunene eller de interkommunale selskapene. Sekretariatfunksjonen skal utgjøre en 50% stilling. Det opprettes skriftlig avtale om sekretariattjenester. Avtalen er løpende med en oppsigelsfrist på ett år for begge parter. P.t. er det Årim IKS som har sekretariatet. Sekretær er Heidi Steinnes.

 

Styrets sammensetning 2022 - 2023

Leder - Frode Erlandsen (RIR IKS)
E-post: frode.erlandsen@rir.no

Nestleder - Kari M Moen Volle (JO Moen Miljø AS)
E-post: kari@jo-moen.no

 

Øvrige styremedlemmer:

Espen Høidal (Møre Miljøsanering AS) 

E-post: espen@moremiljo.no

 

Irene Vik (Tafjord Kraftvarme AS)

E-post: irene.vik@tafjord.no

 

Natalie Østrem (ÅRIM AS)

E-post: natalie.ostrem@arim.no

 

Trine Myrland (Vestnes Renovasjon)

E-post: trine@vestnes-renovasjon.no

 

Martine Holm (SSR)

E-post: martine@reinhaldsverket.no

 

Brith Renee Stafne (Remidt) 

E-post: brith.renee.stafne@remidt.no

 

Odd Willy Sakshaug (Franzefoss avd Kristiansund)
E-post: odd.willy.sakshaug@franzefoss.no

 

1. vara - Øyvind Amdam (Retura Søre Sunnmøre)
E-post: oyvind.amdam@retura.no

2. vara: - Arnstein Myklebust (SSR) 

E-post: arnstein@reinhaldsverket.no