Historikk og virkeområde

Virkeområde

Avfallsforum Møre og Romsdal er et forum for utveksling av informasjon og ideer om reduksjon, sortering, gjenvinning og sluttbehandling av avfall. Forumet arbeider aktivt for å øke kompetansen til medlemmene om aktuelle krav og retningslinjer, informere om faglig utvikling knyttet til avfallsbehandling. Forumet arrangerer konferanser hvor saker av faglig karakter kan presenteres og drøftes, ulike kurs som bransjen har behov for og befaringer i inn- og utland.

 

Historisk tilbakeblikk

I 1993 satte Fylkesmannens Miljøvernavdeling ned en styringsgruppe for å få fram et felles system på innsamling av spesialavfall fra husholdningene i alle kommunene i fylket. Styringsgruppa besto av representanter fra interkommunale selskap, kommuner og Ålesundsregionens Utviklingsselskap. Sluttrapporten for innføring av ”Skvetten ” i Møre og Romsdal var ferdig i juni 1994.

Samarbeidet i styringsgruppa var godt, og den fortsatte å møtes med jevne mellomrom for å drøfte felles problemer og løsninger. Tanken på et felles forum vokste fram, og i juni 1996 ble det holdt et møte i Molde hvor en ny styringsgruppe ble satt ned. Mandatet til denne gruppa var å planlegge et stiftelsesmøte for et avfallsforum med forslag til vedtekter.

Stiftelsesmøte for avfallsforum Møre og Romsdal ble holdt i forbindelse med Fylkesmannens konferanse i Geiranger 07.11.1996. Det ble tegnet medlemskap og satt ned en arbeidsgruppe som skulle fungere fram til årsmøte. 

Forumets første årsmøte ble holdt i Ålesund 19.mars 1997. Vedtektene ble godkjent, og det ble fastsatt budsjett, kontingent og arbeidsprogram for 1997. Det ble også valgt leder og medlemmer til styret.

 

Forumets ledere:

Peder Almedal, SSR, 1997 - 2000
Berit Øren Holo, RIR, 2000 - 2004
Helge Haaseth, Ålesund kommune, 2004 - 2007
Olav Bye, RIR, 2007 - 2010
Berit Øren, RIR, 2010 - 2016
Anne-Berit Salen, Tafjord Kraftvarme AS, 2016 - 2019

Irene Vik, Tafjord Kraftvarme AS, 2019 - 2021

Frode Erlandsen, RIR IKS, 2022 -