Bli medlem i Avfallsforumet

Hvem kan bli medlem?

Følgende organisasjoner og firma kan bli medlemmer i forumet:

  • Kommuner

  • Interkommunale selskaper

  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

  • Bedrifter, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som arbeider innenfor eller i tilknytning til avfallssektoren.

Medlemskapet er bindende inntil det sies opp skriftlig med 3 mnd. varsel. Kontingentsatsen fastsettes av årsmøtet, og er for tiden (2024) kr 3000,- pr. andel/bedriftsmedlem.

For denne summen får medlemmer delta på kurs, konferanser og befaringer til redusert pris, samtidig som det gir stemmerett på årsmøtene og mulighet til å påvirke hva avfallsforumet skal drive med.

Fordeling av andeler i forumet:

  • Bedriftsmedlemmer: 1 andel
  • Kommuner: 1-3 andeler etter folketall
  • Interkommunale selskaper: 1 andel
  • Statsforvalteren: 3 andeler

Ønsker du å bli medlem av Avfallsforum Møre og Romsdal?

Fyll ut innmeldingsskjema og send inn.