årsmøte

Varsel om årsmøte

15 april 2021

 

VARSEL OM ÅRSMØTE I AVFALLSFORUM MØRE OG ROMSDAL

Det varsles herved om årsmøte i Avfallsforum Møre og Romsdal torsdag 15. april 2021.

Årsmøtet avholdes digitalt på teams.

Dagsorden:

1.       Åpning

2.       Årsberetning 2020

3.       Årsregnskap 2020

4.       Arbeidsprogram 2021

5.       Behandling av saker

6.       Budsjett 2021

7.       Valg for 2021

 

  • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet, det vil si innen 14. mars 2021. 
  • Endelig innkalling til årsmøtet med nødvendige sakspapirer foreligger senest 14 dager før møtet.
  • Ønsker du å bidra i styret så kan du ta kontakt med valgkomitéen ved leder Anne Berit Salen på epost abs@tafjord.no
  • Vi oppfordrer alle medlemmer til å verve nye medlemsbedrifter til Avfallsforum Møre og Romsdal, komme med forslag til tema på konferanser, samt kurs det kan være ønske og behov for.