Frevar

Tur til Fredrikstad

14-15 mars 2022

Vi starter ny planlegging av befaring til Fredrikstad - turen som ble avlyst i 2019 da koronaen kom.

Vi håper å få lov til å besøke

  • Norsk Gjenvinning papirsorteringsanlegg, Haraldrud, Oslo 
  • Norsk Gjenvinning mottak for isolerglass, Fredrikstad 
  • Norsk Gjenvinning mottak for metall, Fredrikstad
  • Gyproc gips, Fredrikstad
  • Sirkel Glass, Fredrikstad
  • Batteriretur, Fredrikstad 
  • Frevar, Fredrikstad 

Med forbehold om endringer!