Påmelding

Årsmøte 15. april 2021

Innkalling, sakspapirer og protokoll 

Protokoll fra årsmøtet

Innkalling

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020 usignert

Årsregnskap 2020 - Revisjonsberetning - Uttalelse fra ledelsen

Arbeidsprogram 2021

Behandling av saker 5ABCDE

Budsjett 2021

Valg 2021

Noen dokument er litt uklare grunna scanning. 

  • Meld deg på ved å fylle ut påmeldingsskjema under, og send inn.
  • Årsmøtet avholdes digitalt via teams.
  • Link til møtet på teams, sendes ut dagens før. 
  • Utfylt fullmaktsskjema for stemmerett, sendes på forhånd til post@avfallsforum.mr.no