planer2021

Arrangementsoversikt

Her finner du datoene

Årsmøtekonferanse 15 april 

Denne avholdes digitalt på teams.

Befaring september - Oslo og Fredrikstad

Vi ønsker å gjenta fagturen til Fredrikstad, som ble avlyst i 2020, og planlegger for dette.

Høstkonferanse 3 til 4 november - Geiranger

Union Hotel er reservert.

 

Alle planer er med forbehold om at de er mulig og forsvarlig å gjennomføre.