planer2021

Arrangementer 2021

Her finner du datoene

Årsmøte 15 april

Avholdt digitalt på teams.

Kurs 7 juni - "farlig byggavfall"

Denne avholdes digitalt på teams - påmeldingsfrist 31. mai.

Kurs november/desember - "drift av miljøstasjon"

Dette blir et fysisk kurs dersom korona situasjonen tillater.

Forumet ønsker innspill på tema fra medlemmene.

Befaring Oslo og Fredrikstad - utsatt til våren 2022

Vi ønsket å gjenta fagturen til Fredrikstad, som ble avlyst i 2020.

Høstkonferanse 3 til 4 november - Geiranger

Union Hotel er reservert.

 

Alle planer er med forbehold om at de er mulig og forsvarlig å gjennomføre.