planer2021

Arrangementer 2021

Her finner du datoene

Årsmøte 15 april

Avholdt digitalt på teams.

Kurs 7 juni - "farlig byggavfall"

Denne avholdes digitalt på teams - påmeldingsfrist 31. mai.

Kurs september - tema ikke bestemt

Dette blir et fysisk kurs dersom korona situasjonen tillater.

Mulig tema er "drift av miljøstasjon".

Forumet ønsker innspill på tema fra medlemmene.

Befaring september - Oslo og Fredrikstad

Vi ønsket å gjenta fagturen til Fredrikstad, som ble avlyst i 2020.

Planlagt tur er på styremøte 27. april besluttet utsatt til mars 2022 grunna korona. 

Høstkonferanse 3 til 4 november - Geiranger

Union Hotel er reservert.

 

Alle planer er med forbehold om at de er mulig og forsvarlig å gjennomføre.