Kurs november 2019

Tema - farlig avfall, byggavfall, asbest og ruteretur.

Avfallsforum Møre og Romsdal kommer til å holde to kurs i samarbeid med Nomiko i høst. Målgruppen er ansatte på gjenvinningsstasjoner, men dette

kurset kan nok også passe for mange flere. Den ene dagen er det «Farlig avfall nivå 1» som står på agendaen, den neste er det «Kurs om byggavfall, asbest og ruteretur».
Kursdagene blir 20.og 21.november, men kurssted avhenger litt av hvem som melder seg på, men det blir enten Molde eller Ålesund.


Vi er veldig interesserte i å få vite omtrent hvor mange dette kan være aktuelt for, slik at vi i begynnelsen av september vet om
det blir mange nok deltakere til å kjøre kurs. Send gjerne en e-post med en slags «forhåndspåmelding» til post@avfallsforum.mr.no.
Prisen vil ligge på ca. 3000-3500 kr pr. kursdag avhengig av hvor mange deltakere det blir. Vi kommer tilbake til pris, sted og en
bindende påmelding etter sommeren.


Program 

(det kan komme små endringer i programmet)

DAG 1 - Farlig avfall nivå 1

DAG 2 - Byggavfall og asbest