Kurs november 2019

Tema - farlig avfall, byggavfall og asbest. 

Avfallsforum Møre og Romsdal holder kurs i samarbeid med Nomiko i november. Kursene passer godt for dem som jobber 

på gjenvinningsstasjonen, i kundemottaket eller som på annen måte håndterer farlig avfall eller byggavfall. 

Den ene dagen er det «Farlig avfall nivå 1» som står på agendaen, den neste er det «Kurs om byggavfall og asbest».

Kursdagene er 20.og 21.november på Quality Hotel Waterfront i Ålesund.


Alle deltakerne vil få kompetansebevis i etterkant, ett for hvert av kursene. 

Det er mulig å melde seg på bare en av kursdagene, om man skulle ønske det.

Kursholdere er Guro Kristine Milli og Mirja Ottesen. Begge har meget god kunnskap om både farlig avfall og 

byggavfall og har lang erfaring som kursholdere, både fra Norsas/COWI og fra NOMIKO. De er både dyktige og 

engasjerte kursholdere, som vi har god erfaring med fra tidligere kurs på de samme fagområdene.

Ansvarlig for den praktiske gjennomførelsen av kurset er Else Mari Strand, 458 49 020, post@avfallsforum.mr.no
Program 

DAG 1 - Farlig avfall nivå 1

DAG 2 - Byggavfall og asbest

Invitasjon til kurs