Kurs 7 juni

håndtering av farlig byggavfall

Kurset holdes av Nomiko og tar for seg farlig byggavfall som kan forventes å ankomme avfallsmottak, herunder asbest. Det vil bli vist en rekke bilder av materialer som kan være farlig byggavfall slik at kursdeltakerne blir bedre på å gjenkjenne og klassifisere dette avfallet. Aktuelle regelverk, håndtering av farlig byggavfall på avfallsmottak og nedstrømsløsninger er sentrale tema. Journalføring og deklarering av farlig byggavfall blir også omtalt.

Kursstart kl. 8:30 presis. Kurset avsluttes 15:00.

PROGRAM

1.       Hva sier regelverk om farlig byggavfall?

2.       Hvorfor er farlig byggavfall farlig?

3.       Nedstrømsløsninger. Hva skjer med det farlige byggavfallet etter at det forlater avfallsmottaket?

4.       Mottakskontroll av farlig byggavfall - del 1. Fokus på hvordan ulike typer farlig byggavfall skal identifiseres og håndteres på avfallsmottak. Her blir det vist mange bilder av de mest relevante fraksjonene for ansatte på avfallsmottak

5.       Lunsj

6.       Oppgaver med fokus på læring og felles gjennomgang

7.       Mottakskontroll av farlig byggavfall - del 2

8.       Oppgaver med fokus på læring og felles gjennomgang

9.       Krav for sanering, mottak, håndtering og deponering av asbest

10.   Deklarering og journalføring (krav ved lagring og hvordan deklarere det som kommer fra næring kontra husholdninger)

11.   Oppsummering og avslutning

Det vil bli satt av 45 minutter til lunsj fra rundt kl. 11:00 og tid til pauser underveis.

Kursholdere er Sverre Valde og Milja E. Ottesen.

 

PRISER PR BEDRIFT

Deltaker nr 1 - kr 1500

Deltaker nr 2 - kr 1500

Fra deltaker nr 3 - kr 500 pr ekstra deltaker

Eksempel: En bedrift har 4 deltakere påmeldt - total sum blir da kr 1500 + 1500 + 500 + 500 - totalt kr 4000.

Det er ikke mva på kurs.

 

Alle deltakere får tilsendt kompetansebevis etter gjennomført kurs.

Påmeldingsfrist er fredag 28 mai, og påmelding er bindende.

Ved avbestilling etter påmeldingsfristen vil deltakere eller deltakergruppe bli belastet kurset i sin helhet.

Kurs avholdes digitalt via Teams, og påmeldt deltaker får tilsendt link til kurset på epost. Ved få påmeldte vil kurset blir avlyst.