høstkonferanse

Høstkonferanse i Geiranger 3-4 november

Sett av datoene.

Avfallsforum planlegger nå for at vi i år skal kunne gjennomføre vår tradisjonelle høstkonferanse i Geiranger.

Det jobbes med et spennende program!

Mer informasjon og påmelding kommer!