høstkonferanse

Høstkonferanse i Geiranger 3-4 november

Alle foredrag er nå tilgjengelig her!

 

Avfallsforum Møre og Romsdal takker alle som bidro til at årets høstkonferanse ble en suksess!

Det gjelder

 

Her er foredragene fra PROGRAMMET

DAG 1:

EU sin handlingsplan for sirkulærøkonomi, ved Marianne Haugland fra Samfunnsbedriftene

Ettersorteringsanlegg i Ålesundregionen, ved Espen Homme Falklev fra Follo Ren

Tilrettelegging for produksjon levering og fylling / lading av null- og lavutslippsenergi for transportsektoren, ved Lina Vassdal fra Møre og Romsdal Fylkeskommune

Oppsummering av 2021 og planer for 2022, ved Christian Dahl fra Statsforvalteren

Klimaregnskap - hva og hvordan, ved Børge A Johannesen fra NTNU

DAG 2:

I pose og sekk - er det mulig, ved Janne Hillersøy fra SIM

Avfallsreduksjon og omprioritering ved bortfall av deponi, ved Guttorm Kjelsvik fra Vestnes Renovasjon

Fra aske til farbar vei, ved Kjetil L Hagen fra Bingsa Gjenvinning

Den sirkulære gispfabrikken - fra deponi til gjenvinning av gipsavfall, ved Adis Cengic fra Norsk Gjenvinning

Resirkulert plast i sirkulære verdikjeder, ved Trude Vareide Giskås fra Oceanize

Gjenvinning av plast i Kristiansund, ved Brede Hammerø Mordal fra Quantafuel

 

Konferansegave 2021

Vi gratulerer Storfjorden Venner som mottakere av årets konferansegave på kr 10 000!