Scandic Seilet i Molde

Høstkonferansen 2019

Molde 5. - 6. november på Scandic Seilet.

Vi ønsker å takke alle som har bidratt til vår konferanse, deltakere, sponsorer, utstillere og programkomite. Alle innleggene på de to dagene er nå lagt ut lenger ned på siden.


PROGRAM - HØSTKONFERANSEN 2019

DELTAKERLISTE - HØSTKONFERANSEN 2019


Utstillere:

Her er alle utstillerne som var med oss i Molde. 

Avfallsbransjen.no, Arcus Vita AS, EnviroPac, Flexsign, Kiesel Norge AS, Liebherr-Norge AS, Metrotek AS, 

Namdal Ressurs AS, Nordcon AS, OP System Norge AS og Strømbergs Plast AS


Innlegg fra konferansen:

DAG 1:

NR01- Branner i avfallsbransjen - årsaker og tiltak -Sverre Valde, Nomiko

NR02 - Industrivernet sin rolle - Bjørn Egil Jacobsen, NSO

NR03 - Det lokale eltilsyn - Lene Strøm, DLE Istad Nett

NR04 - Brannforebygging - Sverre Huse-Fagerlie, MEF

NR05A- Brann i avfallsanlegg, gode samarbeid forebygger brann og minsker skaden - Kristine von Hanno, KS Bedrift

NR05B- Brann i avfallsanlegg, gode samarbeid forebygger brann og minsker skaden - Jon B. Horneland, Molde brannvesen

NR06 - Nyheter fra myndighetene - Anita R. Kronlund, DSB

NR07 - Erfaringer fra brann på egne anlegg - Anders Aas, Revac

NR08 - Fylkesmannens time - Gunnhild L.Austvoll, Fylkesmannen


DAG 2:

NR01 - Du skal være mot andre som du vil andre skal være mot deg - Einar Klomsten, Posisjon

NR02 - Felles kommunikasjon i bransjen - Hildegunn Iversen, Loop

NR03 - Felles Nordisk piktogram- Mona Nordhammer Sæther, Avfall Norge

NR04 - Innsamling og gjenvinning av elbil-batteri - PM Karlsen, Batteriretur

NR05 - Gjør skrap til ressurs - Rune Sjåholm, Landbruk Nordvest

NR06 -Sjømatnæringen og deres håndtering av avfall - Stian Lernes, Lerøy Midt

NR07 - Slam fra oppdrett - fra avfall til ressurs - Oddvar Repstad, Salmon Evolution  - Dette innlegget ble vi bedt om å ikke dele. De tar gjerne imot henvendelser via deres nettsted.

NR08 - Marin forsøpling - kan det løses - Eirik Kanck, eSEA Marine

NR09 - Fulle lagre med plast - hva gjør vi - Kristian Nordby, Grønt Punkt