ADR kurs

ADR 1.3

Formidling av kurs i håndtering av farlig avfall

Flere av våre medlemsbedrifter vurderer i nær fremtid å gå sammen og gjennomføre ADR 1.3 som er minstekravet for håndtering av farlig avfall. 

Avfallsforum Møre og Romsdal har fått forespørsel om å bringe tilbudet ut til alle.

Farlig Gods AS er kursarrangør og kurset gjennomføres digitalt. Estimert tid er 5 timer, eventuelt over 3 dager.

Målgruppen er ansatte som jobber med farlig avfall, og forkunnskaper skal ikke være nødvendig.

Pris pr deltaker er kr 2350. Prisen reduseres dersom man er flere enn 10 deltakere.

Avfallsforum Møre og Romsdal er ikke ansvarlig for dette kurset.

Alle videre spørsmål skal rettes til Magnus Gullhaug i ÅRIM.

Telefon 911 11 357 eller epost til magnus@arim.no