Digitalt årsmøte 2020

Avfallsforumet inviterer til digitalt årsmøte 16. april 2020.


PÅMELDING TL DIGITALT ÅRSMØTE - påmeldingsfrist 3. april

Etterat du har meldt deg på vil du motta en epost med link til videomøtet og videre instruks for hvordan du kan delta på møtet.


Sakspapirer til årsmøtet:

Varsel om Årsmøte 16. april
Innkalling til Årsmøte 16. april
Årsberetning 2019
Årsregnskap 2019
Revisjonsberetning
Budsjett 2020
Arbeidsprogram 2020
Valgkomiteens innstilling