Illustrasjon av lobbyen til Quality Hotel Ulstein

Årsmøtekonferansen 2019

Ble holdt i Ulsteinvik den 3. - 4. april på Quality Hotel Ulstein.

Vi ønsker å takke alle som bidrog på vår konferanse i Ulsteinvik. Vi kommer til å legge ut alle innlegg fra konferansen her på denne siden.

Avfallsforum valgte denne gangen å kutte gaver til foredragsholderne på konferansen. Det ble derimot bestemt at det skulle gis en gave på 10.000 kr til en organisasjon som jobber for miljøet. 

Valget falt da på «In the same boat». Vi deler her en video de laget som takk for gaven.  Film fra "In the same boat"


TAKK TIL VÅRE SPONSORER

NORKART    BATTERIRETUR    SIRKEL GLASS 

TAKK TIL VÅRE UTSTILLERE

Arcus Vita AS, EnviroPac, Kiesel Norge AS, Liebherr Norge AS, Miljø og Sikkerhet AS, Namdal Ressurs AS, Nordcon AS, OP System Norge AS, Stena Recycling, Strømbergs Plast AS


Innlegg dag 1 på konferansen:

 1. «Hvem vinner kampen om avfallet? Kommende krav om utsortering av plast og matavfall» v/Nancy Strand, Avfall Norge
 2. «Hvordan kan kommunale avfallsselskap nå målet om 65% materialgjenvinning innen 2035?» v/Mari Trønnes, Enviropac
 3. «Sentralsorteringsanlegg for restavfall hos IVAR» v/Rudolf Meissner, IVAR IKS
 4. «Samarbeid om en regional avfallsstrategi, hvorfor?» v/Trond Norum, SeSammen
 5. «Liten kopp kan velte stort lass» v/Jacob Smith, Sirkel Glass AS
 6. «Batterier på avveie – utfordringer med brann i avfallsbransjen» v/Morten Onsrud, NORSIRK AS
 7. «Betongveilederen & krom 6» v/Eirik Wærner, Multiconsult
 8. «Bingsa Gjenvinning - Fra kommunal avdeling til aksjeselskap» v/Trond Lauritsen, Bingsa Gjenvinning AS
 9. «Energigjenvinning, før – nå - senere» v/Richard Nilsen, Tafjord Kraftvarme

Innlegg dag 2 på konferansen:

 1. «Fylkesmannenstime» v/Gunnhild Liva Austvoll, Fylkesmannens Miljøvernavdeling
 2. «Hagerømlinger» v/Maria Aastum, Fylkesmannens Miljøvernavdeling
 3. «Herreløst avfall og villfyllinger» v/Tina Skudal og Zbigniew Nieznalski, BIR
 4. «Strandrydding nasjonalt og lokalt» v/Ingeborg Ukkelberg, ÅRIM
 5. «Gode resultat uten sentralsortering» v/Christian Lie, Sirkula IKS
 6. «Fleire dunkar – erfaring med ny kjeldesorteringsordning» v/Øystein Solevåg, ÅRIM
 7. «Økonomisk insentiv for materialgjenvinning - virker det?» v/John Egil Nilsen, Oslo kommuneLAST NED INFORMASJON

Deltakerliste

Program til konferansen

Her ligger alle dokument til årsmøtet